Skip to content Skip to footer

Kreiranje strategije

Nizanje objava na društvenim mrežama bez razrađene strategije i plana neće poučiti željene rezultate te iskoristiti sve potencijale koje online prisustvo omogućava.

Objave na društvenim mrežama moraju biti kreirane u skladu s vašim brendom i ciljevima.

Kreiranje strategije je temelj svih naših ostalih usluga s ciljem korištenja punog potencijala društvenih mreža i autentičnog predstavljanja vašeg brenda.

Strategiju kreiramo na način da jasno odredimo vaše ciljeve, mjerljive rezultate, ciljane skupine i resurse. Analizom konkurencije pozicioniramo vas na tržištu i pronalazimo prostor za diferencijaciju vašeg poslovanja.

Strategija obuhvaća i izradu plana aktivnosti, objava i tema u skladu s vašom ponudom i tržišnim aktualnostima.