Skip to content Skip to footer

Upravljanje društvenim mrežama

Upravljanje društvenim mrežama podrazumijeva korištenje raznih digitalnih alata kojim kreiramo objave i aktivnosti na vašim društvenim profilima, a u skladu s izrađenom strategijom i planom.

Objavljivanjem planiranog sadržaja postižemo povećanje vidljivosti, poticanje angažmana, povećanje zajednice pratitelja te broja posjeta stranicama.

Kreiranje strategije je temelj svih naših ostalih usluga s ciljem korištenja punog potencijala društvenih mreža i autentičnog predstavljanja vašeg brenda.

Kako bi željeni ciljevi bili što prije realizirani bitno je objave kreirati na temelju plana, pravovremeno i ažurno. Kontinuiranim upravljanjem društvenim mrežama, ispravno gradimo vaš brend i objave prilagođavamo platformama na kojima se iste objavljuju.

Važno je pravilno pristupiti svakoj društvenoj mreži te poznavati način komunikacije i prijenos informacija za koje je ona predviđena. Stoga, objave grafički i komunikacijski prilagođavamo platformi i publici kojoj se objavljuju, a u skladu s ciljevima koji se žele ostvariti.